Thông báo về việc đăng ký xoá điểm I (dành cho Học viên Đào tạo Từ xa trình độ đại học)

Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo Hutech (V.HT-PTĐT) thông báo về việc đăng ký xóa điểm I (xin vắng thi có phép). Cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
Học viên đã đăng ký xin điểm I vào các kỳ thi trước.
2. Thời hạn, hình thức đăng ký:
Học viên đăng ký trên link theo thông báo này và gửi bản cứng đơn đăng ký có chữ ký về Viện HT-PTĐT từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/7/2022.
3. Lưu ý:
  • Trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 (học kỳ phụ), Học viên không có lịch học được đăng ký xóa điểm I tối đa 6 môn học;
  • Trong học kỳ 3 năm học 2021 – 2022, Học viên có lịch học được đăng ký xóa điểm I tối đa 4 môn học;
  • Lịch thi xóa điểm I tổ chức vào ngày 28/8/2022 (dự kiến);
  • Lịch thi các môn chưa tổ chức thi và các môn học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 tổ chức vào chiều ngày 27/8/2022 và sáng 28/8/2022.
  • Link đăng ký: https://forms.gle/Fr6eFc6dKhmo5rQh8
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo Hutech
475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 2228 5895 hoặc Cô Trần Thị Thanh Thảo SĐT: 0377 150 293.
14602764