Thông báo về việc đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và thi lại (xóa điểm I) học kỳ I năm học 2022-2023

Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đến Học viên các khóa chương trình Đại học từ xa đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và đăng ký thi lại (xóa điểm I) kỳ thi HKI năm học 2022-2023.

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 28.11.2022 đến hết ngày 02.12.2022.
  • Đăng ký tại link: https://docs.google.com/forms/d/1J0-peoKcQSHluD6_wDU1H2r5NjJ0fBBlEBWoXPnh4yk/edit#responses
Lưu ý: Học viên sau khi đăng ký tại link google form tiến hành gửi 01 đơn bản cứng về Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo (A01.02).
Mọi thắc mắc Học viên liên hệ về Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo với số điện thoại 028 7106 6878 theo giờ hành chính.
 
14607458