Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc đăng ký lớp chứng chỉ Kỹ năng bàn phím dành cho sinh viên chương trình Kỹ sư Cử nhân thực hành khóa 18,19

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành khóa 2018, 2019 hoàn thành các chứng chỉ điều kiện về kỹ năng. Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo phối hợp cùng Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng triển khai cho đăng ký lớp chứng chỉ Kỹ năng bàn phím như sau:
 

1. Thời gian đăng ký


Sinh viên đăng ký từ ngày 01/03/2023 (Thứ 4) đến 11g30 ngày 04/03/2023 (Thứ 7).

 
2. Phương thức đăng ký


Sinh viên chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành khóa 2018, 2019 liên hệ đăng ký trực tiếp về Văn phòng Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo:
  • Văn phòng A01.02, Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo;
  • Lưu ý: Trường hợp sinh viên nhờ người thân đến đăng ký phải có đầy đủ thông tin của sinh viên bao gồm họ và tên, mssv, lớp, ngành học, số điện thoại và email.

Thông tin liên hệ:
 VIỆN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: 028 7106 6878
Email: tt.dttx@hutech.edu.vn

14608780