Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh Bình Thuận năm 2023 (đợt 2)

Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô “Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2)” với nội dung:

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài KHCN cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023 (đợt 2) như sau:

Đề tài 1: Điều tra, khảo sát và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm: chế biến thuỷ hải sản, chế biến và bảo quản thanh long, sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đề tài 2: Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn tỉnh Bình Thuận.

Đề tài 3: Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.

Đề tài 4: Đánh giá giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học và điều kiện tự nhiên khu vực Suối nước nóng Bưng Thị, tỉnh Bình Thuận để phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái.

Đề tài 5: Nghiên cứu điều tra thu thập các giống cây dược liệu và đề xuất phương án bảo tồn, phát triển cây dược liệu tại Bình Thuận.

Đề tài 6: Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu Chứng nhận cho sản phẩm mực một nắng tại tỉnh Bình Thuận.

Đề tài 7: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đồ uống và thực phẩm chống lão hóa giàu calcium từ quả thanh long tại tỉnh Bình Thuận.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 25/10/2023. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp). Xem chi tiết các biểu mẫu đăng ký tại đây

Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ. 08, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 0252.382.33.93

Quý Thầy, Cô vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

14612569
×