Nhóm Nghiên cứu mạnh (NCM) Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ tốt hơn hoạt động nghiên cứu khoa học của CB-GV, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập các nhóm Nghiên cứu mạnh (NCM). Nhóm NCM đầu tiên được thành lập vào năm 2018, tính đến nay đã có 08 nhóm NCM được thành lập và duy trì hoạt động xuyên suốt. Từ các kết quả nghiên cứu của các nhóm NCM, mỗi năm có hơn 100 công bố khoa học được xuất bản trên các tạp chí SCIE uy tín (rank theo Web of Science/Scopus).

STT

Tên nhóm NCM

Trưởng nhóm

Lĩnh vực nghiên cứu

1

Cơ khí, tự động hóa và ô tô

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ liên quan đến năng lượng, hệ thống cơ kha và tự động hóa trong công nghiệp, dân dụng

2

Công nghệ Sinh học ứng dụng trong khoa học sự sống (Applied Biotechnology for Life Sciences - ABIOLS)

PGS.TS. Thái Văn Nam

Công nghệ sinh học thực vật; Vi sinh vật và chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng, thực phẩm; Ứng dụng CNSH trong xử lý, bảo vệ môi trường

3

Chương trình nghiên cứu khoa học y học và ứng dụng phát triển thuốc - Khoa Dược-HUTECH

PGS.TS. Võ Phùng Nguyên

Nghiên cứu dược lý-dược lâm sàng, hóa dược và ứng dụng phát triển thuốc, dược phẩm

4

Các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm (FOODTECH)

TS. Nguyễn Lệ Hà

Phân lập các hợp chất thiên nhiên và ứng dụng vào công nghệ thực phẩm

5

Trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu (Artificial Intelligence and Data Mining - AIDM)

PGS.TS. Võ Đình Bảy

Khoa học thông tin và máy tính

6

Vật liệu tiên tiến và ứng dụng (Advanced Materials and Applications - AMA)

PGS.TS. Phạm Văn Việt

Khoa học Tự nhiên/Khoa học & Công nghệ Vật liệu/ Khoa học Môi trường/Năng lượng tái tạo

7

Mô phỏng và dự đoán chức năng nguyên vật liệu trong sinh học và công nghiệp (Modeling and Annotation Technologies in Biological Industrial Science-MATBIS)

TS. Nguyễn Thành Luân

Khoa học dự đoán chức năng sinh học và công nghệ mô phỏng cấu trúc

8

Phát triển kinh tế bền vững (Sustainable Economic Development - SED)

PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng

Phát triển kinh tế bền vững

 

14610116
Các tin khác
Nhiều phương hướng hoạt động mới trong buổi họp tổng kết quá trình hoạt động của nhóm Nghiên cứu mạnh (NCM) HUTECH Ngày 16/8, nhóm Nghiên cứu mạnh (NCM) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức buổi họp tổng kết để đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học...
×