Đơn xin tiếp tục học
Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và nộp trực tiếp về VP. Khoa Luật (A-03.21) đến hết ngày 24/8/2019.
14577327