NCKH - SINH VIÊN
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022   Thực hiện theo Kế hoạch số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021   Thực hiện theo Thông báo số 2345/TB-ĐKC ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký...
Thông báo về việc đăng ký viết bài báo khoa học trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học 2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 đợt 2 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021   Thực hiện theo Thông báo số 2345/TB-ĐKC ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký...
Quyết định cấp kinh phí cho đề tài đạt giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2019 - 2020 Anh/Chị có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Luật (A-02.20) trong giờ hành chính để nhận kinh phí hỗ trợ.
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học nhận bài báo khoa học đến ngày 27/3/2020 Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 7 này tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học HUTECH 2020.   Đây là sự kiện học thuật trọng tâm...
Thông báo về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020        Nhằm giúp sinh viên/nhóm sinh viên hoàn thành tốt đề tài NCKH năm học 2019 - 2020, Khoa Luật tổ chức hội...
Kế hoạch thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 Sinh viên thực hiện Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng Kế hoạch (file PDF đính kèm).
Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019 Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019. Sinh viên cần đọc kỹ và định dạng đúng theo hướng dẫn.
TB v/v đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019 Khoa Luật thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo biểu mẫu BM03/QT02/KHCN (file đính kèm). - Lưu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC