NCKH - SINH VIÊN
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 1 Thực hiện theo Thông báo số 3002/TB-ĐKC ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2022, Khoa Luật thông báo việc đăng ký đề tài...
TB V/V NỘP BÀI HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BÀI BÁO NCKH SINH VIÊN THÔNG BÁO  VỀ VIỆC NỘP BÀI HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BÀI BÁO NCKH SINH VIÊN 1. Đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên - Thời gian nộp: 03/5/2022 - Hình thức nộp: Gửi file hoàn chỉnh qua mail...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 đợt 2 Thực hiện theo Thông báo số 416/TB-ĐKC ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022, Khoa Luật tiếp tục thông báo việc đăng ký...
Thông báo về việc đăng ký viết bài báo khoa học trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học 2022 Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà Trường tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022”. Khoa...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022   Thực hiện theo Kế hoạch số 2104/KH-ĐKC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Trường Đại học Công...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021   Thực hiện theo Thông báo số 2345/TB-ĐKC ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký...
THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BÀI BÁO NCKH SINH VIÊN THÔNG BÁO  VỀ VIỆC NỘP BÀI HOÀN THIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ BÀI BÁO NCKH SINH VIÊN 1. Đề tài Nghiên cứu Khoa học sinh viên - Thời gian nộp: 15/5/2022 - Hình thức nộp: Gửi file hoàn chỉnh qua mail...
Thông báo về việc đăng ký viết bài báo khoa học trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học 2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021 đợt 2 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021   Thực hiện theo Thông báo số 2345/TB-ĐKC ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký...
Quyết định cấp kinh phí cho đề tài đạt giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2019 - 2020 Anh/Chị có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Luật (A-02.20) trong giờ hành chính để nhận kinh phí hỗ trợ.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC