NCKH - SINH VIÊN
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học nhận bài báo khoa học đến ngày 27/3/2020 Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 7 này tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học HUTECH 2020.   Đây là sự kiện học thuật trọng tâm...
Thông báo về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020       Nhằm giúp sinh viên/nhóm sinh viên hoàn thành tốt đề tài NCKH năm học 2019 - 2020, Khoa Luật tổ chức hội...
Kế hoạch thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 Sinh viên thực hiện Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng Kế hoạch (file PDF đính kèm).
Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019 Biểu mẫu định dạng bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH 2019. Sinh viên cần đọc kỹ và định dạng đúng theo hướng dẫn.
TB v/v đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019 Khoa Luật thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn theo biểu mẫu BM03/QT02/KHCN (file đính kèm). - Lưu...
TB v/v tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Khoa năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018 về thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cụ thể như sau:1. Số lượng đề tài: 09 đề tài...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC