SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ khóa 2015 - đợt 2) Sinh viên khóa 2015 - đợt 2 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định, biểu mẫu của hướng dẫn.
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và...
Biểu mẫu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ năm học 2018 - 2019) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2018 - 2019. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng biểu mẫu.
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2018 - 2019 (cập nhật 24/10/2018) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp. Văn bản này có thêm một số nội dung (phần tô vàng), tất cả các mục còn lại không có sự thay đổi. Lưu ý: Văn bản này thay...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC