SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Hướng dẫn viết và thời gian nộp Đồ án chuyên ngành khóa 2016 (học vượt) Sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ và bảng Thỏa thuận và cam kết thực hiện đồ án chuyên...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và...
Biểu mẫu hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ khóa 2015 - đợt 2) Sinh viên khóa 2015 - đợt 2 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định, biểu mẫu của hướng dẫn.
Biểu mẫu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ năm học 2018 - 2019) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2018 - 2019. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng biểu mẫu.
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2018 - 2019 (cập nhật 24/10/2018) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp. Văn bản này có thêm một số nội dung (phần tô vàng), tất cả các mục còn lại không có sự thay đổi. Lưu ý: Văn bản này thay...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC