SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành đơn theo mẫu (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa từ ngày...
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2014 (cập nhật ngày 11/04/2018) Các anh (chị) sinh viên vui lòng xem kỹ file Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (đặc biệt là nội dung tô vàng) để thực hiện đúng theo yêu cầu. Các biểu mẫu liên quan đến thực tập tốt nghiệp thì không có thay đổi.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC