SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2 Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2
Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 1 Sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 1 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ và bảng Thỏa thuận và cam...
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2020 - 2021 (cập nhật 23/11/2020) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2020-2021. Sinh viên Khóa 17 trở về sau bao gồm các bạn Khóa 14,15,16 đều sử dụng Hướng dẫn này để viết...
Thông báo V/v Triển khai cho sinh viên đăng ký nhóm tự chọn của "Kiến thức chuyên ngành" học kỳ 2 năm học 2020-2021                                                             THÔNG...
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và...
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp áp dụng từ năm học 2018 - 2019 (cập nhật 24/10/2018) Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên văn bản hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp. Văn bản này có thêm một số nội dung (phần tô vàng), tất cả các mục còn lại không có sự thay đổi. Lưu ý: Văn bản này thay...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC