SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
TB v/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019) THÔNG BÁO V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019) Hiện đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 3/2019. Thông tin liên quan đến việc nhận Giấy chứng...
TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03/2019 Các anh/chị sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.
TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018 Khoa thông báo đến sinh viên về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018 (file đính kèm). Khoa đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và thực hiện nghiêm túc.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC