SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
TB Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022   Căn cứ theo Thông báo số 265/TB-ĐKC ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký...
TB V/V ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2021 - KHOA LUẬT THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2021 Căn cứ theo Thông báo số 2724/TB-ĐKC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng...
Thông báo v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021 Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng tháng 11, 12/2020 và 01/2021 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo
Thông báo v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020 Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng tháng 08, 09, 10/2020 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo
Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2020 Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng 11,12/2019 và tháng 02/2020 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.
TB v/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019) THÔNG BÁO V/v Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tốt nghiệp tháng 3/2019) Hiện đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp của sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 3/2019. Thông tin liên quan đến việc nhận Giấy chứng...
TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 03/2019 Các anh/chị sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.
TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018 Khoa thông báo đến sinh viên về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2018 (file đính kèm). Khoa đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và thực hiện nghiêm túc.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC