Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2020
Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng 11,12/2019 và tháng 02/2020 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.
14584396