Thông báo v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020
Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng tháng 08, 09, 10/2020 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo
14588865