THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC Sinh viên HUTECH chính thức học trực tuyến Học kỳ 2B năm học 2020-2021 từ 31/5 Từ ngày 31/5/2021, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ chính thức bắt đầu Học kỳ 2B năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác đào tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn...
Thông báo về việc tạm dừng gặp nhóm sinh viên thực hiện Đồ án Đợt 2 năm học 2020-2021   THÔNG BÁO  Về việc thực hiện Đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2020 - 2021   Căn cứ thông báo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Khoa Luật thông báo đến các sinh...
Thông báo về Danh sách phân công GVHD Đồ án chuyên ngành Khóa 2017 – Đợt 2 (Chính thức) Khoa Luật thông báo đến sinh viên danh sách Nhóm, Đề tài và GVHD Đồ án chuyên ngành Đợt 2 chính thức sau khi đã điều chỉnh sửa 1. Sinh viên xem thông tin về Nhóm, tên Đề tài, GVHD trong danh sách (File...
Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2 Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 2
Kế hoạch về việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2017 HK2B Năm học 2020 - 2021 Kế hoạch về việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2017 HK2B Năm học 2020 - 2021
Thông báo về Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp (Bổ sung) Khóa 2017 – Đợt 2                                                              ...
Hướng dẫn viết và thời gian nộp đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 1 Sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành khóa 2017 đợt 1 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ và bảng Thỏa thuận và cam...
Thông báo về việc chỉnh sửa tên Đề tài Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 – Đợt 2 năm học 2020 - 2021                                                              ...
THÔNG BÁO về Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 – Đợt 2                                                              ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC