THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp - Khóa 2016 đợt 1 Anh/chị sinh viên vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng các mốc thời gian trong kế hoạch.
Danh mục môn học tương đương Khoa Luật Lưu ý: Sinh viên đăng ký học vượt hoặc trả nợ môn học thì phải học môn có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ môn chưa hoàn thành theo chương trình đào tạo.
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 Sinh viên đọc kỹ thông báo (file đính kèm) và thực hiện theo đúng thời gian quy định.
Biểu mẫu hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ khóa 2015 - đợt 2) Sinh viên khóa 2015 - đợt 2 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định, biểu mẫu của hướng dẫn.
Đơn xin tiếp tục học Căn cứ vào kết quả học tập, nghĩa vụ đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 nếu sinh viên nằm trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học thì phải hoàn thành Đơn xin tiếp tục học (file đính kèm) và nộp về VP.Khoa...
Thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp Anh/chị sinh viên đã có kết quả xét tốt nghiệp vui lòng thực hiện khảo sát. Cách thực hiện khảo sát anh/chị vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.
TB v/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2019 Sinh viên khóa 2014, 2015 xét tốt nghiệp đợt tháng 5,6,7/2019 vui lòng đọc kỹ thông báo (file đính kèm) và làm theo hướng dẫn.
TB v/v cập nhật lịch gặp GVHD viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2016 đợt 1 THÔNG BÁO Về việc cập nhật lịch gặp GVHD viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp K16 đợt 1   Khoa thông báo về việc cập nhật lịch gặp GVHD viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2016 đợt 1, cụ thể: + Bổ...
Lịch gặp GVHD viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2016 đợt 1 THÔNG BÁO Về lịch gặp GVHD viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2016 đợt 1   Nhằm giúp em nắm rõ quy cách thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp, Khoa sắp xếp lịch GVHD gặp sinh viên thuộc nhóm phụ...
Thông báo về việc tuyển thành viên đội tuyển V-MOOT HUTECH V-MOOT là cuộc thi phiên tòa giả định giữa sinh viên luật của các trường. Các đội tuyển (3 sv/đội) sẽ tham gia vào một quá trình tố tụng giả định của Tòa hoặc Trọng tài để đưa ra lập luận bảo vệ cho nguyên đơn/bị đơn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC