THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc tiếp tục thay đổi thời gian thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cần xem kỹ và thực hiện đúng theo nội dung thông báo (file đính kèm).
Thông báo tuyển dụng của Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức Sinh viên có quan tâm vui lòng đọc kỹ thông báo (file đính kèm) và làm theo hướng dẫn. 
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học nhận bài báo khoa học đến ngày 27/3/2020 Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 7 này tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học HUTECH 2020.   Đây là sự kiện học thuật trọng tâm...
Thông báo về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc bảo vệ đề cương đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020        Nhằm giúp sinh viên/nhóm sinh viên hoàn thành tốt đề tài NCKH năm học 2019 - 2020, Khoa Luật tổ chức hội...
Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và các môn chuyên ngành HK2 NH 2019 - 2020 cho K17 THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và các môn chuyên ngành Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020        Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt của sinh viên khóa 2017 để hoàn thành...
Thông báo về việc mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt, học lại, học cải thiện điểm của sinh viên để hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa Luật mở học phần bổ sung trong...
Hướng dẫn viết và thời gian nộp Đồ án chuyên ngành khóa 2016 (học vượt) Sinh viên thực hiện Đồ án chuyên ngành vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo dõi tiến độ và bảng Thỏa thuận và cam kết thực hiện đồ án chuyên...
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Sinh viên có nhu cầu giải quyết các thủ tục học vụ HK2 năm học 2019 - 2020 thì vui lòng đọc kỹ thông báo (file PDF đính kèm).
Kế hoạch thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 Sinh viên thực hiện Nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng Kế hoạch (file PDF đính kèm).
Thông báo về việc đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020   Thực hiện theo Thông báo số 2541/TB-ĐKC ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Công nghệ về việc đăng ký đề tài...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC