THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 2 Thực hiện theo Thông báo số 3866/TB-ĐKC ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2022, Khoa Luật thông báo việc đăng ký đề tài...
TB Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022   Căn cứ theo Thông báo số 3782/TB-ĐKC ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký tham dự Lễ...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023 từ 17/10 Từ ngày 17/10/2022, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ 1B NĂM 2022-2023 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1B _ NH 2022 - 2023 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1B năm học 2022 - 2023 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 1 Thực hiện theo Thông báo số 3002/TB-ĐKC ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2022, Khoa Luật thông báo việc đăng ký đề tài...
Thông báo v/v đăng ký nhóm tự chọn của “Kiến thức chuyên ngành” - Khóa 2019 - Áp dụng từ HK2 năm học 2022-2023 THÔNG BÁO (V/v đăng ký nhóm tự chọn của “Kiến thức chuyên ngành” Áp dụng từ HK2 năm học 2022-2023)    Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2019 đại học chính quy, từ học kỳ 8 sinh viên học theo nhóm môn học...
TB v/v đăng ký tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp khóa 2019 (đợt 1) HK1B NH 22-23 THÔNG BÁO V/v đăng ký tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp    Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2B năm học 2021 - 2022 tiến hành đăng ký tên đề tài Khóa luận...
Hướng dẫn viết Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2019 - Đợt 1 Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2019 - Đợt 1 xem hướng dẫn trong file đính kèm. Sinh viên liên hệ GVHD và thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, sinh viên cần phải thực hiện Phiếu theo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC