SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ 1 NĂM 2022-2023 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu bổ sung cho sinh viên HK1 _ NH 2022 - 2023 Thời gian nhận sách: Từ ngày 9/9/2022 đến ngày 13/9/2022. + Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng ( 8g00 đến 11g00); Chiều (14g00 đến 16g30) + Thứ 7:...
TB Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2022   Căn cứ theo Thông báo số 2606/TB-ĐKC ngày 20 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký tham dự Lễ...
Thông báo thời gian Hội đồng bảo vệ KLTN và chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 2018 Đại học, đợt 2 THÔNG BÁO (Thời gian Hội đồng bảo vệ KLTN và chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 2018 Đại học, đợt 2)   Căn cứ kế hoạch thực hiện KLTN của khóa 2018 (đợt 2)_NH 2021-2022_ Đại học CQ và chuẩn bị Hội đồng bảo vệ Khóa...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 NH 2022-2023 Sinh viên thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn.  
Kế hoạch V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 (học vượt) và khóa 2018 trở về trước KẾ HOẠCH (V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 (học vượt) và khóa 2018 trở về trước Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 1A năm học 2021 - 2022, khoa Luật thông báo đến...
TB v/v đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án CN, Khóa luận tốt nghiệp/4 môn thay thế HK I - Năm học 2022-2023- Đợt 1 (khóa 2019- học vượt, khóa 2018 trở về trước trả nợ, học lại, hay chưa học) THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp hoặc 04 môn thay thế Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023        Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt, học lại của sinh viên...
Thông báo v/v Phát tài liệu cho sinh viên HK Hè _ NH 2021 - 2022 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK Hè _ NH 2021 - 2022 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ hè năm học 2021 - 2022 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022 Từ hôm nay (01/7/2022), sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2021-2022. Những ý kiến thiết thực này...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC