SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch về việc thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2019 HK2A  KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp VJIT - Khóa 2019   Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A năm học 2022 - 2023, khoa Luật thông...
Kế hoạch V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 Đợt 2 và khóa 2018 trở về trước HK2A NH 22-23 KẾ HOẠCH (V/v Thực hiện Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp - Khóa 2019 Đợt 2 và khóa 2018 trở về trước HK2A Năm học 2022-2023 Thực hiện theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A năm học 2022 - 2023, khoa...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1B năm học 2022-2023 từ 21/12 Từ ngày 21/12/2022, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ...
Sinh viên HUTECH đánh giá rèn luyện HKI, năm học 2022-2023 từ ngày 26/12 Từ ngày 26/12/2022 - 15/01/2023, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ chính thức thực hiện đánh giá rèn luyện (ĐGRL) HKI, năm học...
Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 2 Thực hiện theo Thông báo số 3866/TB-ĐKC ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2022, Khoa Luật thông báo việc đăng ký đề tài...
TB Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022   Căn cứ theo Thông báo số 3782/TB-ĐKC ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký tham dự Lễ...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023 từ 17/10 Từ ngày 17/10/2022, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP BỔ SUNG HỌC KÌ 1B NĂM 2022-2023 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1B _ NH 2022 - 2023 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1B năm học 2022 - 2023 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa thời gian và địa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC