SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc tiếp tục thay đổi thời gian thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cần xem kỹ và thực hiện đúng theo nội dung thông báo (file đính kèm).
Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và các môn chuyên ngành HK2 NH 2019 - 2020 cho K17 THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và các môn chuyên ngành Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020        Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt của sinh viên khóa 2017 để hoàn thành...
Thông báo về việc mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt, học lại, học cải thiện điểm của sinh viên để hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa Luật mở học phần bổ sung trong...
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Sinh viên có nhu cầu giải quyết các thủ tục học vụ HK2 năm học 2019 - 2020 thì vui lòng đọc kỹ thông báo (file PDF đính kèm).
Thông báo về việc đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020   Thực hiện theo Thông báo số 2541/TB-ĐKC ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Công nghệ về việc đăng ký đề tài...
Thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8,9,10 năm 2019 Anh/chị sinh viên đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8,9,10 năm 2019 vui lòng thực hiện khảo sát. Cách thực hiện khảo sát anh/chị vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.
Kế hoạch thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật kinh tế học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Sinh viên vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của kế hoạch.
Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Olympic pháp luật" - Lần 5 (mở rộng) THÔNG BÁO Về việc tham gia cuộc thi “Olympic pháp luật” – Lần 5 (mở rộng)             Cuộc thi “Olympic pháp luật” là một trong những chương trình thường niên của Khoa Luật - Trường...
Thông báo về việc thực hiện Đồ án chuyên ngành K16 - Đợt 1 - năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thực hiện Đồ án chuyên ngành - khóa 2016 - Đợt 1 năm học 2019 - 2020   Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký đồ án của nhóm sinh viên, Khoa có điều chỉnh tên đề tài và phân công giảng viên...
Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 Sinh viên khóa 2014, 2015 xét tốt nghiệp đợt tháng 8,9,10/2019 vui lòng đọc kỹ thông báo (file đính kèm) và làm theo hướng dẫn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC