SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Lịch gặp GVHD thực tập tốt nghiệp đợt 2 (cập nhật ngày 24/04/2018) Sinh viên khóa 2014 thực tập tốt nghiệp đợt 2 (07/05/2018 - 01/07/2018) truy cập link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD để xem thông tin GVHD thực tập tốt nghiệp. Lịch gặp mặt GVHD thực...
TB về thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh (chị) sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017 - 2018 (26/02/2018 - 22/04/2018) về thời gian nộp báo cáo tốt nghiệp cụ thể như sau: 1. Thời gian nộp: Từ ngày...
TB v/v tham gia “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp HUTECH 2018” TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM SV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:35 /TB-DN-VL TP. Hồ Chí Minh,...
TB v/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 2016 và 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03...
Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018 KH Thực tập tốt nghiệp cho SV K.2014 - ĐH chính quy - HK2B - NH 2017-2018 NỘI DUNG: SV vui lòng xem kỹ Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018 (file đính kèm). Đồng...
Kế hoạch giảng dạy học kỳ hè năm học 2017 - 2018 Khoa Luật xin thông báo đến các anh (chị) sinh viên về danh mục các học phần sẽ mở trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018. Trong quá trình đăng ký nếu xảy ra trường hợp phòng học đã đủ số lượng nhưng sinh viên vẫn còn...
Thư mời v/v tham gia cuộc thi "Olympic Pháp luật" - lần 3 năm 2018 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA LUẬT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 05/TM-K.LUAT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27...
Danh sách sinh viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 THÔNG BÁO V/v Kiểm tra thông tin liên quan đến Khóa luận tốt nghiệp Khoa Luật xin thông báo đến các anh (chị) sinh viên danh sách đăng ký thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 (cập nhật đến ngày...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC