SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp và GVHD khóa 2015 (đợt 1) Khoa thông báo đến sinh viên danh sách tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp và GVHD khóa 2015 đợt 1 (file đính kèm). Lưu ý:  - Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, tên đề tài, GVHD. Nếu có sai sót...
TB v/v tổ chức gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 Khoa thông báo đến các bạn sinh viên về việc tham gia chương trình "Gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018", cụ thể như sau: 1. Thời gian: 08g30, ngày 01/11/2018 (Thứ năm) 2. Địa điểm: Hội trường...
TB v/v nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 2014 (đợt tháng 9/2018) Khoa xin thông báo đến các anh/chị sinh viên khóa 2014 về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đợt tháng 09/2018), cụ thể như sau: 1. Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 08/10/2018. + Buổi sáng: 07h30 - 11h30 + Buổi...
TB v/v gặp mặt sinh viên thực hiện báo cáo Thực tập tốt nghiệp - HK1 NH 2018 - 2019 Theo kế hoạch số 05/KH-K.LUAT về việc thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, Khoa sẽ gặp mặt sinh viên vào ngày 28/08/2018. Tuy nhiên để sinh viên có sự chuẩn bị trước khi thực tập, Khoa...
TB v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Thông báo v/v bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 NH 2017 - 2018 - Sinh viên xem kỹ thông báo về việc tham dự Lễ Khai mạc và Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm). - Sinh viên truy cập đường link...
TB v/v mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Khoa Luật xin thông báo đến các anh/chị sinh viên về việc mở các môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau: 1. Danh sách các môn được mở (file excel đính kèm) 2. Thời gian đăng ký: Từ ngày...
TB thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu học kỳ Hè cho SV khóa 2014 Khoa thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian, phòng học các học phần mở riêng theo yêu cầu trong học kỳ Hè năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 2014 (file đính kèm). Anh/chị sinh viên cập nhật thông tin,...
TB v/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV năm học 2017 - 2018 Do Khoa có một số hoạt động đột xuất nên thông báo đến anh, chị sinh viên về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 1. Số lượng đề tài: 10 đề...
Lịch gặp GVHD thực tập tốt nghiệp đợt 2 (cập nhật ngày 24/04/2018) Sinh viên khóa 2014 thực tập tốt nghiệp đợt 2 (07/05/2018 - 01/07/2018) truy cập link http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD để xem thông tin GVHD thực tập tốt nghiệp. Lịch gặp mặt GVHD thực...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC