Thông báo về việc đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 1

Thực hiện theo Thông báo số 3002/TB-ĐKC ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM về việc đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2022, Khoa Luật thông báo việc đăng ký đề tài SV NCKH năm học 2022 - 2023 đợt 1, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 11h00 ngày 31 tháng 10 năm 2022 (giờ hành chính).
2. Hình thức đăng ký:
Sinh viên lựa chọn đề tài và Giảng viên hướng dẫn, đăng ký theo biểu mẫu 
BM03/QT02/KHCN (file đính kèm) sau đó nộp trực tiếp về Văn phòng Khoa (A-02.20).
Đồng thời 
sinh viên điền thông tin vào link đính kèmhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kk-Srbznr1NFegV-Yc_fR-E1X26E2KqSt9T9cNKI27E/edit?usp=sharing
Lưu ý: Biểu mẫu đăng ký phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn (GVHD). Các bạn chủ động liên hệ với GVHD trước để Thầy/Cô hỗ trợ về việc đăng ký.

Để công tác nghiên cứu khoa học của Khoa được thực hiện theo đúng tiến độ, Khoa đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng./.
14606886