Danh sách sinh viên đủ điền kiện làm Khóa luận tốt nghiệp

Khoa xin thông báo đến các anh/chị sinh viên khóa 2014 ngành Luật kinh tế về điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp như sau:
- Điểm trung bình tích lũy (tính đến học kỳ 1A năm học 2017 - 2018): từ 2.60 trở lên
- Số tín chỉ tích lũy: từ 118 tín chỉ trở lên
Để hướng dẫn về quy trình, thủ tục đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp, Khoa tổ chức gặp mặt sinh viên có tên trong danh sách (file đính kèm). Thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian: 17h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường A-08.20, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
* Lưu ý:
+ Buổi gặp mặt có điểm danh. 
+ Nếu sinh viên không tham dự được buổi gặp mặt nhưng có nhu cầu làm khóa luận tốt nghiệp thì phải liên hệ trực tiếp Văn phòng khoa Luật trước ngày diễn ra buổi gặp mặt để xin vắng.
+ Sinh viên có tên trong danh sách nhưng không tham dự buổi gặp mặt và không có lý do thì xem như không có nhu cầu làm khóa luận tốt nghiệp và sẽ xóa tên trong danh sách.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng khoa Luật (A-03.21).
Trân trọng ./.

14568093