TB v/v tổ chức gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018
Khoa thông báo đến các bạn sinh viên về việc tham gia chương trình "Gặp gỡ sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018", cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08g30, ngày 01/11/2018 (Thứ năm)
2. Địa điểm: Hội trường A-08.20, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
3. Đối tượng tham gia: Sinh viên tiêu biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 (file đính kèm)

Tiêu chí xét sinh viên tiêu biểu:
- Về học tập: Điểm trung bình học kỳ từ 3.2 trở lên.
- Về rèn luyện: Điểm rèn luyện học kỳ từ 80 điểm trở lên.

Để buổi gặp gỡ diễn ra thành công, Khoa đề nghị các bạn sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng ./.
14572320