Sơ đồ vị trí chỗ ngồi dự lễ tốt nghiệp K14 (Đợt tháng 12/2018)
Lưu ý: Sinh viên ngồi đúng theo sơ đồ đã quy định, không được tự ý thay đổi vị trí chỗ ngồi.
14573440