Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp K15 - đợt 2 (cập nhật ngày 05/01/2019)
* Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp
STTGiảng viên hướng dẫnNgàyGiờĐịa điểm
1ThS. Nguyễn Văn Thạch07/01/201909g00B-08.05
2ThS. Đào Thu Hà07/01/201909g00B-08.06
3PGS.TS. Bành Quốc Tuấn04/01/201909g00B-05.10
4ThS. Nguyễn Minh Nhựt04/01/201914g00B-12.03
5ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng05/01/201909g00B-10.09
6ThS. Nguyễn Chí Thắng05/01/201909g00B-11.02
7ThS. Lê Thị Minh Thư05/01/201909g00B-10.08
8TS. Nguyễn Thành Đức07/01/201909g00B-08.04
9ThS. Đoàn Trọng Chỉnh07/01/201914g00B-08.03
10ThS. Vũ Anh Sao09/01/201909g00B-08.04

* Lưu ý:
- Lịch gặp mặt của ThS. Nguyễn Văn Thạch và ThS. Đào Thu Hà khoa sẽ cập nhật sau.
- Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì Khoa sẽ không cập nhật GVHD, GVHD Khóa luận tốt nghiệp cũng chính là GVHD Thực tập tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên nào đã chọn được GVHD KLTN thì gặp theo lịch trên.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa Luật (A-03.21).
14573870