Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp K15 - đợt 2 (cập nhật ngày 05/01/2019)
* Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp
STT Giảng viên hướng dẫn Ngày Giờ Địa điểm
1 ThS. Nguyễn Văn Thạch 07/01/2019 09g00 B-08.05
2 ThS. Đào Thu Hà 07/01/2019 09g00 B-08.06
3 PGS.TS. Bành Quốc Tuấn 04/01/2019 09g00 B-05.10
4 ThS. Nguyễn Minh Nhựt 04/01/2019 14g00 B-12.03
5 ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng 05/01/2019 09g00 B-10.09
6 ThS. Nguyễn Chí Thắng 05/01/2019 09g00 B-11.02
7 ThS. Lê Thị Minh Thư 05/01/2019 09g00 B-10.08
8 TS. Nguyễn Thành Đức 07/01/2019 09g00 B-08.04
9 ThS. Đoàn Trọng Chỉnh 07/01/2019 14g00 B-08.03
10 ThS. Vũ Anh Sao 09/01/2019 09g00 B-08.04

* Lưu ý:
- Lịch gặp mặt của ThS. Nguyễn Văn Thạch và ThS. Đào Thu Hà khoa sẽ cập nhật sau.
- Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì Khoa sẽ không cập nhật GVHD, GVHD Khóa luận tốt nghiệp cũng chính là GVHD Thực tập tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên nào đã chọn được GVHD KLTN thì gặp theo lịch trên.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa Luật (A-03.21).
14573870