TB v/v đăng ký bổ sung GVHD Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 đợt 2
THÔNG BÁO
V/v Đăng ký bổ sung GVHD và đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Căn cứ theo số lượng CB-GV hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và tình hình sinh viên đăng ký GVHD, Khoa thông báo đến sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 đợt 2 các nội dung sau:

1. Sinh viên kiểm tra lại danh sách đăng ký đề tài và GVHD (file đính kèm).
2. Trường hợp sinh viên chưa có đề tài và GVHD thì liên hệ GVHD mới và nộp lại Phiếu đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (BM01/QT05/ĐT-KT). 
3. Thời gian nộp lại phiếu đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 16/01/2019.

Khoa yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng ./.
14574173