TB v/v nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 - đợt 2
THÔNG BÁO
V/v Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 - đợt 2

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo, Khoa thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 2015 - đợt 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 17/4/2019.
+ Buổi sáng: Từ 07g30 đến 11g30
+ Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g30
2. Địa điểm nhận: Văn phòng Khoa Luật (A-03.21)
3. Lưu ý:
- Sinh viên thực hiện báo cáo theo đúng yêu cầu của GVHD.
- Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo (gáy dán keo hoặc lò xo).
- Khi nộp SV phải ký vào danh sách nộp bài.

Khoa đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng ./.
14575459