Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 7/2020
Anh/Chị sinh viên xét tốt nghiệp tháng 02, 3, 4 năm 2020 vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.
14584708