Thông báo về việc thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 02, 3, 4 năm 2020
Anh/chị sinh viên đã có kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 02, 3, 4 năm 2020 vui lòng thực hiện khảo sát. Cách thực hiện khảo sát anh/chị vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

14584788