Thông báo về Danh sách phân công GVHD Đồ án chuyên ngành Khóa 2017 – Đợt 2 (Chính thức)

Khoa Luật thông báo đến sinh viên danh sách Nhóm, Đề tài và GVHD Đồ án chuyên ngành Đợt 2 chính thức sau khi đã điều chỉnh sửa

1. Sinh viên xem thông tin về Nhóm, tên Đề tài, GVHD trong danh sách (File đính kèm).
2. Sinh viên chủ động liên hệ GVHD để tiến hành thực hiện Đồ án tốt nghiệp.
3. Sinh viên nào chưa có tên trong Danh sách thì liên hệ trực tiếp VP. Khoa trước thời gian thực hiện Đồ án.

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp VP KHoa (A-02.20).

Trân trọng./.

14591556