Thông báo về việc tạm dừng gặp nhóm sinh viên thực hiện Đồ án Đợt 2 năm học 2020-2021
 
THÔNG BÁO
 Về việc thực hiện Đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2020 - 2021
 
Căn cứ thông báo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Khoa Luật thông báo đến các sinh viên làm Đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2020-2021 như sau:
1. Tạm hoãn thực hiện Đồ án chuyên ngành học kỳ 2B năm học 2020-2021 cho đến khi có thông báo mới.
2. Sinh viên thi học phần trong học kỳ 2A: cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa.

Trân trọng./.
 
14591557