SƠ ĐỒ VÀ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 15/01/2022
Các bạn sinh viên bấm vào link đính kèm để xem sơ đồ và vị trí chổ ngồi
https://www.facebook.com/www.hcmulaw.edu.vn/posts/1692689870901383
 
14599427