THÔNG BÁO PHÁT TÀI LIỆU BỔ SUNG HỌC KỲ 2B

Các bạn có tên trong danh sách đính kèm liên hệ để nhận tài liệu bổ sung:
Thời gian: Từ ngày 5/5/2022 đến ngày 14/5/2022
                + Thứ 2 đến thứ 6: Sáng (8g00-11g00); Chiều (14g00-16g00)
                + Thứ 7: Sáng (8g00-11g00)
Địa điểm: Văn phòng Khoa (Phòng A-02.20)
* Sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết cho các trường hợp nhận tài liệu trể

14601435
Đính kèm: