TB v/v đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án CN, Khóa luận tốt nghiệp/4 môn thay thế HK I - Năm học 2022-2023- Đợt 1 (khóa 2019- học vượt, khóa 2018 trở về trước trả nợ, học lại, hay chưa học)

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp

hoặc 04 môn thay thế
Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
TB v/v đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án CN, Khóa luận tốt nghiệp/4 môn thay thế HK I - Năm học 2022-2023- Đợt 1 (khóa 2019- học vượt, khóa 2018 trở về trước trả nợ, học lại, hay chưa học) 12
       Nhằm đáp ứng nhu cầu học vượt, học lại của sinh viên các khóa để hoàn thành chương trình đào tạo, Khoa Luật thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp ĐH Luật Kinh tế, đồ án chuyên ngành, Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần 04 môn thay thế thuộc nhóm Kiến thức tự chọn như sau: 
1. Đối tượng: Sinh viên Khóa  2019 – Đợt, học vượt và sinh viên khóa 2018 trở về trước.
2. Điều kiện: Số tín chỉ tích lũy và số tín chỉ đã đăng ký tính đến Học kỳ 2B năm học 2021 - 2022 là 115 tín chỉ, điểm tích lũy 2.0 (BCTTTN), 2.8 (KLTN/4 môn thay thế). -> Áp dụng cho sinh viên khóa 2019

=> Các bạn Khóa 2018 trở về trước thực hiện BCTTTN, Đồ án chuyên ngành/3 (4) môn học chuyên ngành  liên hệ đến VPK trong thời gian đăng ký bên dưới để được hỗ trợ.
3. Hình thức đăng ký:
- Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật, Tầng 02, Phòng A-02.20.
- Sinh viên ghi rõ Điểm tích lũySố tín chỉ trong biểu mẫu DS sinh viên đăng ký thực hiện BCTTTN- KHÓA LUẬT TN/4 MÔN THAY THẾ “Cột ghi chú”. (Chỉ áp dụng đăng ký học vượt khóa 2019)
- Sinh viên phải đóng học phí và nộp kèm Biên lai đóng học phí (Bảng Photo) tại Văn phòng Khoa Luật.
4. Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11g00 ngày 06/08/2022 (thứ Bảy).
5. Thời gian học: Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023.

 
Lưu ý: Sinh viên phải đăng ký tại Văn phòng Khoa không đăng ký qua các kênh khác. Nếu không đăng ký tại Khoa thì Khoa không chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề liên quan học của phần đăng ký học trên./.

Trân trọng./.
14603014