THÔNG BÁO MỚI
Tổng quan  1. Tổng quan Được phân công đào tạo và giảng dạy ngành Luật Kinh tế, khoa Luật tuy có tuổi đời khá non trẻ, song luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó và nhận được sự tin cậy từ Ban Giám hiệu Nhà...
Danh sách đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2015 - đợt 2 Sinh viên kiểm tra thông tin đề tài và GVHD. Sinh viên chủ động liên hệ GVHD trong quá trình thực hiện đề tài.
TB v/v đăng ký bổ sung GVHD Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 đợt 2 THÔNG BÁO V/v Đăng ký bổ sung GVHD và đề tài Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Căn cứ theo số lượng CB-GV hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và tình hình sinh viên đăng ký GVHD, Khoa...
Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp K15 - đợt 2 (cập nhật ngày 05/01/2019) * Lịch gặp GVHD Thực tập tốt nghiệp STT Giảng viên hướng dẫn Ngày Giờ Địa điểm 1 ThS. Nguyễn Văn Thạch 07/01/2019...
TB v/v đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp khóa 2015 (đợt 2) THÔNG BÁO V/v đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt nghiệp   Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 tiến hành đăng ký tên đề tài và GVHD Khóa luận tốt...
TB v/v mở học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Nhằm đáp ứng nhu cầu mở thêm học phần trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Khoa thông báo đến sinh viên các học phần được mở bổ sung, cụ thể như sau: 1. Luật so sánh (LAW116) 2. Luật môi trường (LAW131) 3. Luật...
Biểu mẫu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng từ năm học 2018 - 2019) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2018 - 2019. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng biểu mẫu.
Sơ đồ vị trí chỗ ngồi dự lễ tốt nghiệp K14 (Đợt tháng 12/2018) Lưu ý: Sinh viên ngồi đúng theo sơ đồ đã quy định, không được tự ý thay đổi vị trí chỗ ngồi.
TB về việc tặng vé xe về các tỉnh Tây Nguyên Tết 2019 cho sinh viên Sinh viên thuộc 04 tỉnh Tây Nguyên: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum có nhu cầu về Tết 2019 bằng xe Trường thì đọc kỹ thông báo (file PDF) và thực hiện theo đúng biểu mẫu (file word).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC