SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Thông báo V/v đăng ký tham dự Lễ Tốt Nghiệp tháng 9/2018   Đính kèm: QUY TRINH NHAN BANG TOT NGHIEP.docx
Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 03 năm 2018 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và liên thông...
Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 Khoa Tiếng Anh thông báo kế hoach tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và Liên thông các khóa được xét...
V/v NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 9/2017 Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2017. Sinh viên ghé Văn phòng Khoa Tiếng Anh để nhận.
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 29/09/2017 Thông báo V/v đăng ký dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đợt tháng 9 năm 2017 1. Thời gian tổ chức lễ: 13h30 ngày 29/09/2017 2. Địa điểm: Hội trường A-08.20. - Thời gian đăng ký tham dự lễ: Từ...
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 07/2017 Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp
THÔNG TIN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ THỜI GIAN TỐT NGHIỆP THÔNG BÁO Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đợt tiếp theo. Sinh viên ghé Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ để nhận. Thông tin tốt nghiệp : Xem tại Link bên dưới
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC