Thông báo: Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Ngôn Ngữ Anh 28/07/2022

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:

- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 28/07/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.03 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
Học viên Đề tài
Trần Trung Kiên Using English Cartoon to Teach Speaking Skills to Young Learners at Cali Center
Huỳnh Như The Washback of the IELTS Graduation Benchmark on Non-English Majored Students’ Attitudes towards Learning English at a Private University in Ho Chi Minh City
Hàn Thanh Hằng The Perceptions of Code-Switching Employment of EFL Teachers and Students at Ho Chi Minh City University of Technology
Lâm Văn Thường Needs Analysis on English Discursive Practices of Vietnamese Engineers at Workplace
 
14602777
×