Thông báo: Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Ngôn Ngữ Anh 17/08/2022

THÔNG BÁO
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 17/08/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.02 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Mai Thị Tuyết Nga The Implementation of Project-Based Learning in English Classes at Han Thuyen High School in HCMC: Its Effect on Students' English Performance and their Attitude
2 Lý Nguyễn Ngọc Lan Teenage Learners' Attitude towards English Learning with Native and Non-native English Teachers at a High School in Ho Chi Minh City
3 Mai Hoàng Việt Investigating EFL Learners' Use of Electronic Dictionary Strategies at an English Center in Ho Chi Minh City
4 Lương Anh Vũ The Relationship between English-Majored Students' Imagined Communities and Identities and Their English Language Learning Investment at Ho Chi Minh City University of Technology
 
14603117
×