Hội thảo quốc tế "Language teaching and learning today 2023"

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các bạn học viên cao học:
- Tìm hiểu các hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp;
- Nâng cao kiến thức về nghiên cứu khoa học;
- Kết nối với các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm; 
Khoa tiếng Anh thông báo về việc đăng ký tham dự (theo đoàn) Hội thảo quốc tế Language teaching and learning today 2023: 
 + Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
 + Thời gian: 28-30/4/2023
+ Link thông tin hội thảo

Các bạn đăng ký tham dự theo gói:

Hội thảo quốc tế "Language teaching and learning today 2023" 28
14608602
×