Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 23/06/2023

THÔNG BÁO
Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 23/06/2023
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
 
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 CHU THẾ LÊ HOÀNG
 
Students' Perceptions of Student Agency in English for Specific Purposes (ESP) Learning at A-Au Vocational School
2 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN
 
EFL Students' Perceptions of Electronic Dictionary Use on Developing Reading Comprehension Skills at Saigon International College
3 HÀ THỊ THANH HẰNG
 
 
EFL Students' Perceptions of Learning English online through Multimedia: A Study at Dong Nai Technology University
4 TRẦN AN NHIÊN Difficulties Encountered by Employees at Camau Fertilizer Company in Taking the TOEIC
 
14610884
×