THÔNG BÁO V/v tổ chức chuỗi chuyên đề tâm lý và kiến thức chuyên ngành hỗ trợ thực tập cho sinh viê
Tiếp nối chuỗi chuyên đề tâm lý dành riêng cho sinh viên Khóa 15, Khoa Tiếng Anh tiếp tục tổ chức các chuyên đề nhằm giúp sinh viên thực tập tốt hơn trong Học kỳ 2

1. Thời gian và địa điểm:
???? Chuyên ngành PPGD: 07:30-11:30 ngày 07/01/2019 tại phòng B-06.01 - Chuyên đề: "Tâm lý lứa tuổi THCS và THPT - Ứng dụng trong giảng dạy ngoại ngữ"
???? Chuyên ngành TATM: 07:30-11:30 ngày 08/01/2019 tại Hội trường E3-05.01 - Chuyên đề: "Ứng dụng tâm lý trong tạo lập niềm tin và xây dụng thương hiệu"
????Chuyên ngành BPD: 07:30-11:30 ngày 12/01/2019 tại phòng B-06.01 - Chuyên đề : "Ứng dụng IT trong Biên Phiên Dịch"

2. Đối tượng tham gia
- Sinh viên tham gia đủ 2 buổi hội thảo chuyên đề ở Học kỳ 1A và 1B sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Đối với sinh viên không tham gia hội thảo sẽ bị trừ 2 điểm trong điểm báo cáo thực tập
- Sinh viên không tham gia buổi chuyên đề trong HK1A có thể tham dự 1 buổi của chuyên ngành khác để đủ chứng nhận 2 buổi
- Sinh viên không hoàn thành lệ phí đầy đủ sẽ không được cấp Giấy chứng nhận

14573782