Thông báo V/v tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương ngày 21/03/2019
HỘI ĐỒNG 2 – BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG – Sáng 21/03/2019
Buổi bảo vệ đề cương sẽ được tổ chức vào sáng 21/03/2019 , bắt đầu lúc 7h30, tại phòng B. 14-06 theo danh sách sau:
 
STT HỌ VÀ TÊN
1 Hồ Phi Yến
2 Ngô Thu Thảo
3 Nguyễn Huỳnh Quyền Uy
4 Trần Thị Mỹ Phương
5 Nguyễn Thị Thùy Linh
6 Trần Thị Túy Vân
7 Đỗ Thị Thùy Vân
8 Nguyễn Thị Hồng Thanh
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà
10 Phạm Thị Kiều Oanh
11 Nguyễn Ngọc Minh Chuyên
12 Châu Nguyễn Hoàng Long
13 Võ Thị Ngọc Huyền
14 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
15 Phan Thị Hồng Phú
14574900