​Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập 2019-2020 (K16)
STT Giảng viên Email Nhóm TT Ghi chú
1 Nguyễn Thi Kiều Thu ntk.thu@hutech.edu.vn A41
A42
 
2 Lê Văn Tuyên
 
lv.tuyen@hutech.edu.vn
 
A01
A20
 
3 Phạm Quỳnh Trang pq.trang@hutech.edu.vn
 
A08, A09
A17
 
4 Đỗ Thị Song Tuyến dts.tuyen@hutech.edu.vn
 
A02, A25
A36, A38
 
5 Dương Bá Thanh Di
 
dbthanhdi@gmail.com A07, A21
A24
 
6 Trần Quốc Thao tq.thao@hutech.edu.vn
 
A03, A22
23
 
7 Võ Quốc Đại vq.dai@hutech.edu.vn
 
A05, A29
A31
 
8 Đỗ Mạnh Cương dpmcuong@yahoo.com
 
A12, A26
A30
 
9 Đỗ Thị Hồng Nhung dth.nhung@hutech.edu.vn
 
A13, A37
A39
 
10 Hoàng Kim Mai Khôi hkm.khoi@hutech.edu.vn
 
A15, A43
A44
 
11 Nguyễn Phương Thảo np.thao@hutech.edu.vn
 
A11, A14
A33, A45
 
12 Huỳnh Thị An
 
anhuynh08dell@gmail.com
 
A06, A10
A27, A28
 
13 Trần Kim Hồng hongtran185@gmail.com
 
A32
A40
 
14 Huỳnh Thanh Quang ht.quang@hutech.edu.vn
 
A34
A35
 
15 Ngô Bình Anh Khoa nba.khoa@hutech.edu.vn
 
A16, A18
A19
 
14584077