Thông báo V/v thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K16- Khoa Tiếng Anh
I. Kế Hoạch Thực Tập
 
+ Theo nội dung thông báo của Khoa TA vào ngày 8/5/2020, những sinh viên đăng ký đi thực tập đợt 2 từ ngày 18/5 đết 4/7 sẽ nộp bài báo cáo về VP. Khoa từ ngày 5-12/7. GV hướng dẫn sẽ thông báo lịch báo cáo thực tập tới những sinh viên đã hoàn thành.
 
+ Những sinh viên chưa đi thực tập đợt 1 & 2 sẽ đi thực tập vào đợt 3 (đợt cuối)  từ ngày 13/7 đến 29/8,
 
+ Thoi72i gian từ 29/6 đến ngày 13/7 sinh viên cần liên lạc với công ty mình muốn thực tập.
Ngay sau khi được công ty chấp thuận, sinh viên lên VP. Khoa TA xin giấy giới thiệu thực tập.
 
+ Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để được giới thiệu công ty đi thực tập (chỉ nên liên hệ với giảng viên qua email).
 
+ Vì  đợt thực tập từ 13/7 vẫn diễn ra trong thời gian sinh viên phải học chuyên môn trên trường, Khoa đề nghị sinh viên phải trao đổi với công ty để sắp xếp thời gian vừa đi thực tập vừa đi học trên trường đầy đủ.
 
+ Tất cả sinh viên phải báo về cho giảng viên thông tin của công ty, tổ chức mình đang thực tập, gồm: Tên công ty, địa chỉ, người hướng dẫn, điện thoại & email của người hướng dẫn. Nếu sinh viên không gửi thông tin công ty cho giảng viên, sẽ không được công nhận là có đi thực tập.
 
+ Sinh viên 3 nhóm PPGD Tiếng Anh N03-1, N03-2. N03-3 nếu muốn đi thực tập tại Trung tâm Galaxy, Atlanta thì lập danh sách, ghi đầy đủ thông tin cá nhân gửi qua mail cho thầy Tuyên, theo lớp)
 
+ Những sinh viên nào đăng ký thực tập tại S&H Business Solution có thể gửi mail xác nhận với thầy Tuyên, ghi đầy đủ thông tin cá nhân.
 
+ Những sinh viên nào đã đi thực tập đợt 1, 2 và có nhu cầu xét tốt nghiệp sớm, cần phải đề xuất để khoa nộp điểm thực tập về P. ĐT sớm hơn.
 
II. Báo cáo kết quả thực tập
Tất cả sinh viên K16DTA
Sau khi sinh viên đi thực tập về, giảng viên tổ chức cho sinh viên trình bày kết quả thực tập. 
Sinh viên phải trình bày kết quả thực tập bằng tiếng Anh; khoảng 5-7 phút /1 sinh viên.
Sinh viên nộp báo cáo thực tập viết (khoảng 4-5 trang A4, Times New Roman, font size 13, line spacing 1.5, lề 2.5cm) và trình bày bằng văn nói với những nội dung sau đây:
+ Giới thiệu Công ty / doanh nghiệp mình thực tập.
+ Công việc mình được phân công trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng nào đã học ở trường được áp dụng trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng gì đã học được trong đợt thực tập.
+ Những kiến thức và kỹ năng nào cần phải học hỏi thêm.
 
IV. Cách tính điểm thực tập
Điểm thực tập cuối cùng của sinh viên được tính như sau:
Điểm công ty đánh giá là 40%
Điểm GV hướng dẫn đánh giá là 40%
Điểm tham gia đầy đủ 02 hội thảo chuyên ngành do khoa tổ chức là 20%; mỗi buổi hội thảo được tính 1 điểm.
Cách tính điểm trên áp dụng cho tất cả sinh viên K2016 ngành Ngôn ngữ Anh. Sinh viên liên hệ lấy giấy chứng nhận hoàn thành hội thảo tại VP. Khoa TA.
 
 
VP. Khoa Tiếng Anh
14584819