HỌC BỔNG TRAO ĐỔI CANADA-ASEAN (SEED)
Học bổng SEED ( Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) là học bổng được tổ chức nhằm hướng đến đối tượng sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học Đông Nam Á, có nhu cầu học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại Canada. 
- Thời gian: khai giảng năm học 2022-2023.
- Ngành học: các ngành hướng đến Mục tiêu phát triển bền vững.
- Giá trị học bổng: Lên đến gần 16000 CAD và các chi phí hỗ trợ cho việc đến Canada (tiền visa, học phí, phí giấy phép làm việc, vé máy bay, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí vận chuyển, giáo trình và vật tư).
- DEADLINE: 03/03/2022
- Chi tiết xem tại: https://bit.ly/3Dknh6s
14599077