TB NHẬN THƯ CHÚC MỪNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU HỌC KỲ 1 ( NH 21-22) VÀ HỌC KỲ 2 (NH 20-21)
Văn phòng Khoa Tiếng Anh hỗ trợ các sinh viên không tham gia Lễ Tuyên dương Sinh viên Tiêu Biểu ngày 17/05/2022 vừa qua được nhận thư chúc mừng tại văn phòng khoa Tiếng Anh A.03.24 thời gian cụ thể như sau:
- Từ thứ 4 (18/05/2022) đến hết sáng thứ 7 (21/05/2022) trong 2 khung giờ:
+ Buổi sáng: từ 08h00-11h00
+ Buổi chiều: từ 14h00-16h00

VP Khoa khuyến khích: Mỗi nhóm, lớp cử 1 đại diện lên khoa nhận cho cả nhóm, lớp tránh tình trạng quá tải và mất thời gian.
Ngoài ra, VP Khoa hỗ trợ sinh viên chưa nhận được thư chúc mừng của học kỳ 2 năm học 2020-2021.
*Điều kiện sinh viên được nhận thư chúc mừng gồm:
- Có điểm trung bình học kỳ trên 3.2 (không phải điểm trung bình tích lũy).
- Có điểm rèn luyện học kỳ đó trên 80 điểm
- Số tín chỉ tích lũy trong học kỳ đó trên 12 tín chỉ
- Không vi phạm quy chế thi, không bị kỷ luật.

*Để đảm bảo tính bảo mật cho sinh viên, VP Khoa không up rõ danh sách sinh viên trong danh sách. Mong các bạn thông cảm.
 
14601712