THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN “ASEAN, A Place of Opportunity”

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN “ASEAN, A Place of Opportunity”
- Đơn vị thực hiện: Singapore Polytechnic International
- Số lượng: 8 bạn sinh viên đang học tại Khoa Tiếng Anh - HUTECH
- Thời gian tham gia chương trình: Tháng 05/2023, cụ thể thời gian và nội dung từng buổi xem hình đính kèm.
- Yêu cầu: Mỗi bạn đều tham gia đủ 5 buổi, sinh viên xem xét và sắp xếp thời gian để tham gia đủ 5 buổi mới được cấp giấy chứng nhận, cụ thể thời gian và nội dung từng buổi xem hình đính kèm.
- Hình thức tham gia: trực tuyến ( ONLINE), cụ thể sẽ có email hướng dẫn.
- Nội dung tham gia: Trước đây chương trình có tên gọi là "Singapore from your home", sau nhiều lần cải tiến về hình thức và nội dung, lần này chương trình được nâng cao giúp sinh viên tham gia có nhiều trải nghiệm học tập thú vị hơn và cũng là sân chơi giao lưu, làm quen với các bạn sinh viên trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc tìm hiểu thêm về đất nước xinh đẹp Singapore, các bạn còn được tìm hiểu thêm về văn hóa các nước khu vực Đông Nam Á, từ đó mở rộng nhiều mối quan hệ và tạo ra các cơ hội mới cho các bạn.
- Quyền lợi: Tham gia đủ 5 buổi mỗi bạn nhận được Giấy chứng nhận của chương trình, tương đương giấy chứng nhận Hội Nhập Quốc Tế, được cộng điểm rèn luyện và xét SV5T cấp Trường trở lên.
- Thời gian đăng ký: đến hết 16h30 ngày 02/03/2023.
14608742
Đính kèm: