Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 29/03/2023
- Địa điểm: Phòng B-07.03 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Danh sách học viên và thứ tự bảo vệ:
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 Lê Hoàng Thái Thượng
 
Students' Attitudes towards Mobile Applications in Learning English Listening Skills at Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information
2 Nguyễn Hà Thảo Mi
 
The Effects of Task-Based Language Teaching on EFL Students' Reading Comprehension at Hoang Dieu Secondary School
3 Phạm Thanh Trúc
 
Using Task Based Learning to Develop Learning Motivations in Learning Speaking Skill of Grade 8 Students at Nguyen Hue High School
4 Đào Thị Kim Hoa Students’ Perception of Using E-Portfolios for Learning and Assessing Speaking Skills in EFL Classes at Kim Dong Junior High School Ho Chi Minh City
 
 
14609310