SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI LỄ TỐT NGHIỆP 25/03/2023

1. Sinh viên xem sơ đồ chỗ ngồi file đính kèm bên dưới. Bằng đỏ dành cho sinh viên tốt nghiệp xếp loại Xuất Sắc và Giỏi. Bằng xanh dành cho sinh viên tốt nghiệp xếp loại Khá và Trung bình.
2. Sinh viên nhớ cầm theo PHIẾU NHỎ NHẬN BẰNG(điền đầy đủ thông tin tại nhà), sau khi trả đồ đưa giấy đó cho thư ký xác nhận là nhận bằng tốt nghiệp chính thức ngay tại khu E. (cầm thêm CCCD/CMND)
3. Làm lễ xong sinh viên trả đồ lúc 10h30 tại E1.01.01 cho thư ký, không về bên cơ sở ĐBP
14609392
×