Lãnh sự quán Mỹ - Thông báo Chương trình học bổng YSEALI Academic Fellowship (kỳ mùa thu 2023)

KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng  YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ mùa thu 2023 chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, chủ đề  Môi trường và chủ đề Doanh nghiệp xã hội và Phát triển kinh tế. Công dân Việt Nam trong độ tuổi  từ 18 đến 25, đang là sinh viên các trường đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc các  cơ sở giáo dục đại học, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa  hoặc công tác, có quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng tại nhà trường, nơi công tác và địa  phương, và có khả năng tiếng Anh tốt, có thể nộp đơn tham dự chương trình. Hạn nộp hồ sơ là  23h59, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023. 
Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) là chương trình ngoại giao điển hình của chính  phủ Hoa Kỳ nhằm đào tạo kỹ năng cho thanh niên ở Đông Nam Á. YSEALI nâng cao năng lực  lãnh đạo của thanh niên trong khu vực, tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á, và  nuôi dưỡng một cộng đồng các nhà lãnh đạo làm việc xuyên biên giới để giải quyết các vấn đề  chung. 
Chương trình học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ là một chương trình học ngắn hạn  chuyên sâu nhằm cung cấp cho các nhóm thủ lĩnh trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về Hoa Kỳ và một chủ  đề cụ thể, đồng thời nâng cao kỹ năng lãnh đạo. Học bổng kéo dài 5 tuần, bao gồm các buổi hội  thảo, nghiên cứu, thảo luận nhóm và các bài giảng trên lớp. Sau đó, người tham dự sẽ được tham  dự các chuyến đi thực tế, tham quan, các bài tập phát triển kỹ năng lãnh đạo và các hoạt động cộng  đồng, ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục ngoài giảng đường. Nếu điều  kiện cho phép, người tham dự sẽ có một chuyến đi trải nghiệm giáo dục tại các khu vực khác của  Hoa Kỳ để gặp gỡ các tổ chức địa phương, chính quyền, tư nhân và phi chính phủ liên quan đến  chủ đề của chương trình.  
Chương trình trực tiếp tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức dựa trên tất cả các hướng dẫn an toàn cần thiết  được ban hành bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và bang, địa phương và  nhà trường. 
Nếu điều kiện về sức khỏe, an toàn và việc đi lại không cho phép, chương trình sẽ được chuyển  sang hình thức trực tuyến. 
Các ứng viên có thể nộp đơn tham gia chương trình với ba chủ đề khác nhau.
 
HẠN NỘP HỒ SƠ 
Hạn nộp hồ sơ là 23h59, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023. Hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được xem xét.
 
Thông tin chi tiết, các bạn vui lòng xem tại file đính kèm bên dưới.
14609819
×