Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ngày 29/09/2017
Thông báo V/v đăng ký dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
Đợt tháng 9 năm 2017

1. Thời gian tổ chức lễ: 13h30 ngày 29/09/2017

2. Địa điểm: Hội trường A-08.20.

- Thời gian đăng ký tham dự lễ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 27/09/2017;
- Quy trình đăng ký: 
     Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính nộp lệ phí thuê lễ phục;
     Từ ngày 26/09/2017 đến 15h00 ngày 28/09/2017 sinh viên cầm biên lai liên hệ văn phòng khoa để nhận lễ phục.
Sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp sẽ nhận: Quà lưu niệm Nhà trường, bìa bằng và một tấm hình dạng file điện tử sau khi sinh viên hoàn tất thủ tục trả lễ phục. 
Đối với sinh viên không đăng ký tham dự lễ: nhận bằng trực tiếp tại Phòng đào tạo.
14564089