Đề tài đề xuất Nghiên cứu khoa học Sinh viên
THÔNG BÁO
(V/v chọn đề tài và hình thức thực hiện NCKH SV)
 
I. NGHIÊN CỨU NGẮN HẠN
Độ dài: 3-5 Trang
- Hình thức: Văn phong học thuật
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Sản phẩm: Bài được lựa chọn sẽ được in trong nội san của CLB
- Cá nhân/nhóm đăng ký thực đề tài nghiên cứu và báo cáo theo lớp trong học kỳ 1 (2018-2019).  
- Chủ đề nghiên cứu: Liên quan đến các vấn đề môn học đang học trên lớp

- Các đề tài gợi ý:  
1. Ways to improve listening skills for English-majored students
2. Important roles of vocabulary learning strategies in English language learning
3. Ways to improve writing skills for English-majored students
4. Difficulties in listening comprehension for English-majored students
5. Common techniques and strategies in English – Vietnamese translation and vice versa
6. Tips of practicing interpretation for English-majored students
7. Formal and informal styles in writing
8. Major characteristics in British and American culture
9. Differences in giving compliments between Vietnamese and Amercan culture
10. Metaphors in British and Vietnamese poems
11. Idioms in everyday English conversation   
12. Slang in everyday English conversation
13. Important facts of the English language  
14. New English words: Where are they from?
15. Modern English grammar: Easy or difficult?

 
II. NGHIÊN CỨU DÀI HẠN
- Độ dài: 35 trang trở lên
- Hình thức: Văn phong học thuật
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- Thời gian thực hiện từ 15/10/2018 – 30/4/2019
- Sản phẩm: Bài dự thi các cấp

 
- Các đề tài gợi ý:
 1. Động Cơ theo học chuyên ngành tiếng Anh và mục tiêu học tập của sinh viên chuyên Anh tại HUTECH
 2. Nhận Thức của sinh viên về vai trò của tiếng Anh trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và phương pháp học tiếng Anh của họ
 3. Tìm hiểu các chiến lược phát âm của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 4. Các tố ảnh hưởng đến việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 5. Các tố ảnh hưởng đến việc kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 6. Các tố ảnh hưởng đến việc kỹ năng viết học thuật của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 7. Các tố ảnh hưởng đến việc kỹ năng đọc của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 8. Các tố ảnh hưởng đến việc kỹ năng nghe của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech
 9. Cách sử dụng danh từ ghép trong văn viết học thuật trong tiếng Anh và tiếng Việt
 10. Cách sử dụng câu bị động trong văn viết học thuật trong tiếng Anh và tiếng Việt
 11. Cách sử dụng câu hỏi đuôi trong hội thoại của người Anh và người Việt
 12. Các yếu tố ảnh hưởng kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh khi tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh tại Hutech
 13. Lỗi ngữ pháp thường mắc phải khi viết của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại HUTECH
 14. Lỗi sai thường mắc phải khi nói của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại HUTECH
 15. Tìm hiểu những lợi ích và khó khăn trong việc làm thêm của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại HUTECH
 
- Cá nhân/nhóm gởi đơn đăng ký thực đề tài nghiên cứu về Thư ký Khoa trước ngày 10/10/2018.
- Buổi hướng dẫn thực hiện NCKH SV dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng thứ 6 (5/10/2018)
14571751