Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Hướng đến việc phát triển bền vững

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Hướng đến việc phát triển bền vững 4

1. GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HUTECH

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường HUTECH là ngành học cung cấp những kiến thức về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường thành phần như: đất đai, nước, rừng, khí hậu, khoáng sản, đa dạng sinh học... luật và chính sách tài nguyên môi trường, công nghệ xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường... từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và phục vụ đời sống, sản xuất.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng, khoa học tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; phân tích ảnh hưởng của chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; đánh giá công tác quản lý tài nguyên, môi trường để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên và môi trường đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững của Việt Nam và toàn cầu. Từ đó đưa ra các biện pháp tổng hợp (luật pháp, kinh tế, xã hội, kỹ thuật) nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến phát triển bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Hướng đến việc phát triển bền vững 26
Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên & môi trường HUTECH được đào tạo các kỹ năng thu thập, xử lý thông tin

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  • Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường tại HUTECH chú trọng ứng dụng, thực hành, chú trọng thực tiễn. Nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu cùng chuyên gia, xây dựng nhiều sân chơi học thuật bổ ích để sinh viên phát triển toàn diện.

  4. CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như: 
   
  • Cán bộ tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường như: Bộ/Sở Tài nguyên và môi trường, Bộ/Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ/Sở Khoa học và Công nghệ,…

  • Chuyên gia tư vấn các chương trình, dự án về môi trường. Công việc chuyên môn tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà máy,… 

  • Cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

  • Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, có đào tạo lĩnh vực tài nguyên môi trường .

  • Tự làm chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

  Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Hướng đến việc phát triển bền vững 85

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên & môi trường HUTECH có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc 

  5. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  HUTECH tuyển sinh ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo 4 phương thức. Để tăng cơ hội, thí sinh có thể sử dụng cả 4 phương thức xét tuyển dưới đây
  Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
  • Điều kiện xét tuyển:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  • Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

  • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định (Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT).

  • Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

  Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TP.HCM

  • Điều kiện xét tuyển:

  • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

  • Tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào HUTECH quy định (Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT).

  Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12

  • Điều kiện xét tuyển:

  • Tốt nghiệp THPT

  • Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT).

  • Tổ hợp xét tuyển:

  • A00 (Toán, Lý, Hóa)

  • B00 (Toán, Hóa, Sinh)

  • C08 (Văn, Hóa, Sinh)

  • D07 (Toán, Hóa, Anh)

  Phương thức 04: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

  • Điều kiện xét tuyển:​

  • Tốt nghiệp THPT

  • Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT).

  6. BẰNG CẤP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  Hoàn thành chương trình học, sinh viên được cấp bằng Cử nhân do trường Đại học Công nghệ Tp.HCM - HUTECH cấp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, được học tập lên các trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại HUTECH và các trường ĐH trong, ngoài nước. 

  14607513