Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 02/2017
Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:

  http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep
Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng liên hệ tại Văn phòng Khoa để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa từ ngày 02/03/2017.
 
Lưu ý
- Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng có nhu cầu hoãn xét tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng nộp Đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp tại phòng Đào tạo trước ngày 27/02/2017
- Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin xét tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về Phòng Đào tạo trước ngày 27/02/2017
 + Các lớp ĐH, CĐ chính quy: gặp cô Thúy Quỳnh
 + Các lớp Liên thông, VB2, VLVH: gặp cô Đinh Hương

 
14566568