V.KHUD thông báo quy trình nhận lễ phục và đăng ký Lễ tốt nghiệp 20/06/2020
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 20/06/2020
(Gồm các sinh được tốt nghiệp trong đợt xét Tháng 11,12/2019).
 
 
* Lưu ý:
1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online trước khi nhận lễ phục
2. SV phải có mặt đúng giờ, lưu ý địa điểm ghi trong thông báo. Ăn mặc lịch sự
3. Mỗi SV được mời một Phụ huynh vào Hội trường (lưu ý nhớ mang theo thư mời)
4. SV trả lễ phục sau khi kết thúc lễ tại VP Viện E1-01.05, sau đó nhận bằng chính thức tại Phòng Hành chính E1-01.02
 


14584411