Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 20/06/2020

DANH SÁCH CHIA ĐỢT LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG 20/06/2020

Lưu ý:
- Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E3, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 7g20 để điểm danh 
- Sinh viên xem đợt phát bằng của mình và ngồi đúng sơ đồ đã bố trí (Điểm danh theo vị trí chỗ ngồi vui lòng ngồi đúng sơ đồ)
Lưu ý: - Chỗ ngồi được đánh theo HÀNG - SỐ GHẾ
           - Không tự ý thay đổi chỗ ngồi 
Ví dụ: 10 - 01: Hàng 10 - Ghế số 01

* Sơ đồ chỗ ngồi Hội trường E3-05.01 được đính kèm

Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 20/06/2020 20
Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 20/06/2020 22
14584679