VKIT khen thưởng nhiều sinh viên có thành tích xuất sắc và phát động phong trào năm học 2022-2023

Ngày 14/12, nhiều sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn (VKIT) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết Phong trào Sinh viên năm học 2021-2022 và phát động Phong trào Sinh viên năm học 2022-2023.
 

Để nhìn lại những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, thầy Nguyễn Thanh Vang - Phụ trách Công tác sinh viên VKIT đã báo cáo tổng kết phong trào sinh viên năm học 2021-2022. Cùng với đó, PGS.TS. Phan Đình Nguyên - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VKIT cũng có những chỉ đạo về mục tiêu, phương hướng của phong trào sinh viên năm học 2022-2023 đến sinh viên.

.
Thầy Nguyễn Thanh Vang - Phụ trách Công tác sinh viên VKIT ( trái), PGS.TS. Phan Đình Nguyên - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VKIT (phải) HUTECH 1 Thầy Nguyễn Thanh Vang - Phụ trách Công tác sinh viên VKIT ( trái), PGS.TS. Phan Đình Nguyên - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VKIT (phải) HUTECH 2
Thầy Nguyễn Thanh Vang - Phụ trách Công tác sinh viên VKIT ( trái), PGS.TS. Phan Đình Nguyên - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VKIT (phải)

Nhằm ghi nhận những đóng góp của sinh viên trong năm học vừa qua cũng như khích lệ tinh thần các bạn tiếp tục phấn đấu trong năm học mới, Viện đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Cụ thể, sinh viên được khen thưởng ở các hạng mục: Sinh viên nhận học bổng tài năng, Sinh viên tiêu biểu, Sinh viên vượt khó, Sinh viên hoạt động phong trào sôi nổi, Ban cán sự lớp xuất sắc, Ban cán sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, Tập thể sinh viên tiên tiến.

 
Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 1 Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 2
Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 3 Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 4
Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 5 Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 6
Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 7 Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022  HUTECH 8
Sinh viên Viện Công nghệ Việt - Hàn được tuyên dương và khen thưởng trong năm học 2021-2022
 

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên còn được tìm hiểu tường tận về tiêu chí để được xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Khoa, cấp Trường cũng như lắng nghe chia sẻ từ các sinh viên có thành tích cao. Đây sẽ là động lực để các bạn gặt hái về nhiều thành tích trong năm học mới 2022-2023, góp phần đưa phong trào sinh viên của Viện ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin: Kim Khang
Ảnh: Thanh Phú
TT. Truyền thông
14607769
×